Bezoekdagen voor aanvragen studietoelagen groot succes

Heel wat mensen willen in deze periode een school- of studietoelage aanvragen voor hun kinderen. Om de vele aanvragen vlot te kunnen verwerken, organiseert de afdeling studietoelagen van half augustus tot eind oktober bezoekdagen op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Op zulke bezoekdagen helpen medewerkers de bezoekers online een aanvraag in te dienen en geven daarbij ook de nodige informatie. Enkele voorlichters van 1700 ondersteunen de collega's van de afdeling studietoelagen in Antwerpen en Brussel. Zo zorgen we er mee voor dat ook mensen die het moeilijk vinden de aanvraag in te vullen, krijgen waar ze recht op hebben.

Deze opzet werpt zijn vruchten af: al meer dan 11.000 online studietoelagen werden zo door de dienst geregistreerd.

Ook heel wat andere overheidsdiensten en onderwijsinstellingen organiseren zitdagen. Alle plaatsen waar mensen terecht kunnen zijn netjes opgelijst op de website van studietoelagen.