Overheidsentiteiten inzicht geven in informatiebehoeften

Dankzij haar verschillende kanalen weet de Vlaamse Infolijn welke regelgeving of dienstverlening vragen oproept en wat de mensen op het hart ligt. De Vlaamse Infolijn beschouwt het daarom als een kerntaak overheidsentiteiten inzicht te geven in de vragen en verzuchtingen van burgers, bedrijven en organisaties. Om die taak naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de Vlaamse Infolijn  zowel kwalitatieve als kwantitatieve rapportering ter beschikking.

Deze website bevat alvast algemene maand- en jaarrapporten waar iedereen in kan grasduinen. In een visueel aantrekkelijke omgeving  kunnen de maandelijkse of jaarlijkse resultaten van het contactcenter en vlaanderen.be bekeken worden. Cijfergegevens worden aangevuld met een maand- en een jaaranalyse. We belichten daarin enkele opvallende cijfers, maken melding van een nieuwe samenwerking, communiceren over nieuwe projecten met een belangrijke impact op onze kanalen,….

Daarnaast beschikt de Vlaamse Infolijn over rapporten met uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de informatiebehoeften van burgers, bedrijven en organisaties.

De kwantitatieve rapportering geeft belangrijke informatie over de populariteit en de moeilijkheidsgraad van de dienstverlening.

  • Hoeveel oproepen komen er daadwerkelijk binnen in het contact center en hoeveel keer wordt de pagina op vlaanderen.be aangeklikt?
  • Hoe lang duurt het gemiddeld voor een voorlichter om informatie te geven over het onderwerp?
  • Hoeveel contacten kan het contactcenter zelf oplossen en hoeveel moeten ze doorschakelen of doormailen naar de diensten?

De kwalitatieve rapportering kijkt naar de inhoud. Ze biedt inzicht in de gesprekken van onze voorlichters in het contactcenter. Op die manier ontstaat duidelijk beeld van het soort vragen dat burgers zich stellen.