Informatiefiches
Vrij te gebruiken
Makkelijke integratie in eigen overheidswebsite
Aan te vullen met eigen informatie

De Vlaamse Infolijn beheert de Vlaamse producten van de productencatalogus. De productencatalogus is een databank met informatiefiches van lokale, provinciale, Vlaamse en federale dienstverlening. Andere overheidsdiensten, zoals gemeentes of provincies, kunnen de productencatalogus via een webservice overnemen op hun eigen website. Een deel van de dienstverlening is aanpasbaar en aanvulbaar, zoals het adres en de openingsuren van de gemeentedienst bijvoorbeeld of de specifieke voorwaarden of procedures die in de gemeente gelden voor een bepaald product. Wie gebruik wil maken van de productencatalogus kan de procedure nalezen op de website van de productencatalogus.